Veiligheidsbeheersysteem certificaat VCA**

Staelens, waar veiligheid centraal staat.
Risico’s beoordelen, werkplanningen analyseren, conflicten beheersen en werven controleren. Toezien op de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerking van het ontwerp en tijdens de uitvoering ervan. De aandacht vestigen op de veiligheidsproblemen.

VCA nader bekeken

Onze troeven