Decontaminatie & Veiligheidsfuncties

Op de kerncentrale van Doel werken we reeds vele jaren met een ploeg decontaminatoren: dit is het ontsmetten van nucleair materiaal en installaties via heel diverse en specifieke technieken. Deze complexe materie vereist een grondige kennis van het beroep en een hoog veiligheidsbesef. Firma Staelens heeft een sterke ploeg mensen die deze taken uitvoeren en zorgen dat de nieuwe werknemers voldoende worden opgeleid.

De opleidingen gebeuren volgens VCA regeling.

Verder hebben wij gekwalificeerd personeel met volgende functies:

Alle opleidingen volgens de specifieke fiches per opleiding met theorie – praktijk en eindtermen.
Opvolging van de beroepskennis en geschiktheid:

Heeft u interesse voor één van de bovenstaande functies, gelieve dan te solliciteren.

Onze troeven